Waterreus kent
de materie
door en door.
Waterreus kent
de materie
door en door.

Adviseur GWW, voor Tenders en Projecten

Periode:2006-2015
Opdrachtgever:Strukton Civiel
Aanneemsom:Variërend van € 10.000.000,- tot € 1.200.000.000,-

Algemeen: bedenken technische oplossingen, beoordelen ontwerpen en begrotingen voor het GWW gedeelte van grote Infra-projecten van Rijkswaterstaat. Tendermanager van diverse D+C opdrachten voor Rijkswaterstaat. Adviseur en Reviewer GWW-gedeelte alle grote infra-projecten.

Alle projecten afdeling Stadsontwikkeling en Beheer (RAW, D&C, EU)

Periode:2009-heden
Opdrachtgever:Gemeente Amersfoort
Aanneemsom:Van € 100.000,- tot € 10.000.000,-

Als gedelegeerd Opdrachtgever en als ondersteuning van de Projectleiders en Directievoerders beoordelen van inschrijvingen en overleg met aannemers over meer- en minderwerk en contractafwijkingen. Beoordelen van alternatieven op techniek en prijs. Beoordelen van ontwerpen, directieramingen, bestekken, D&C- en Best Value Contracten om te komen tot technisch verantwoorde en inhoudelijke correcte contracten en ter voorkoming van claims en budgetoverschrijdingen. Lid van EMVI-beoordelingsteams.

Verbetering doorstroming grachten Amsterdam (Bouwteam)

Periode:2013 - 2013
Opdrachtgever:Waternet Amsterdam
Aanneemsom:ca. € 10.000.000,-

Samen met ontwerpbureau (Realizing Urban Life) bedenken en doorrekenen van oplossingen voor het verbeteren van de doorstroming van het boezemwater tussen Uithoorn en gemaal Zeeburg.