Waterreus gaat 
voor het betere 
werk aan de weg.
Waterreus gaat
voor het betere
werk aan de weg.

Gemeenten, provincies en ingenieursbureaus

Voor deze doelgroepen zet Waterreus zich in voor de financiën, maar ook voor korte- en lange termijn strategieën. En de praktische invulling van projecten. Concreet betekent dit dat Waterreus het volgende biedt:

 • Directieramingen
 • Directiebegrotingen
 • Contractbeoordelingen
 • RAW bestekscontroles
 • Budgetbepaling
 • Aannemerskeuze
 • Begeleiding nieuwe contractvormen
 • Meerjarenramingen
 • Marktontwikkelingen
 • Advies op het gebied van ontwerp en planning
 • Onderhandelingen en conflictbemiddeling
 • Begeleiding ontwerp en uitvoering

Voor meer informatie over onze projecten verwijzen wij u naar de referentiepagina.

Referenties

Aannemers

Waterreus Advies en Calculatie werkt op projectbasis voor aannemers in de GWW-sector. Waterreus brengt niet alleen expertse mee op gebied van financiën. Maar ook op het gebied van strategie en planning. Concreet kan Waterreus deze doelgroep het volgende aanbieden:

 • Tendermanagement
 • Begrotingen
 • Alternatieven uitwerken
 • Inkooptrajecten
 • Combinanten selecteren
 • Uitbesteding en onderaanneming
 • Innovatie en nieuwe technieken
 • Brainstormsessies
 • Review ontwerp en begrotingen
 • Klankbordfunctie
 • Strategische keuzes
 • Projectbegeleiding, financieel en contractueel

Voor meer informatie over onze projecten verwijzen wij u naar de referentiepagina.

Referenties