Ruim 30 jaar
ervaring in grond-,
weg-, en waterbouw.
Ruim 30 jaar
ervaring in grond-,
weg-, en waterbouw.

Beroepservaring als zelfstandige

Alle projecten afdeling Stadsontwikkeling en Beheer (RAW, D&C, EU)

Periode:2009-heden
Opdrachtgever:Gemeente Amersfoort
Aanneemsom:Van € 100.000,- tot € 10.000.000,-

Als gedelegeerd Opdrachtgever en als ondersteuning van de Projectleiders en Directievoerders beoordelen van inschrijvingen en overleg met aannemers over meer- en minderwerk en contractafwijkingen. Beoordelen van alternatieven op techniek en prijs. Beoordelen van ontwerpen, directieramingen, bestekken, D&C- en Best Value Contracten om te komen tot technisch verantwoorde en inhoudelijke correcte contracten en ter voorkoming van claims en budgetoverschrijdingen. Lid van EMVI-beoordelingsteams.

Adviseur GWW, voor Tenders en Projecten

Periode:2006-2015
Opdrachtgever:Strukton Civiel
Aanneemsom:Variërend van € 10.000.000,- tot € 1.200.000.000,-

Algemeen: bedenken technische oplossingen, beoordelen ontwerpen en begrotingen voor het GWW gedeelte van grote Infra-projecten van Rijkswaterstaat. Tendermanager van diverse D+C opdrachten voor Rijkswaterstaat. Adviseur en Reviewer GWW-gedeelte alle grote infra-projecten.

Gedeelte HOV-baan de Uithof- Utrecht Centrum (RAW-bestek, EU)

Periode:2014 - 2015
Opdrachtgever:Gemeente Utrecht
Aanneemsom:ca. € 6.000.000,-

Na oplevering van het project kwam de aannemer met een exorbitante meerwerk-claim. De opdrachtgever heeft mij gevraagd de rechtmatigheid en een redelijke en billijke vergoeding voor de meerkosten te bepalen. Op basis van mijn analyse heeft de opdrachtgever mij gevraagd de onderhandelingen met de aannemer te voeren en deze zijn tot volle tevredenheid van de opdrachtgever afgerond.

Beroepservaring als werknemer

Hoofd bedrijfsbureau

Periode:1990 – 2006
Opdrachtgever:Aannemingsmij. Van Gelder, Elburg
Aanneemsom:N.v.t.

1990 – 1993: Opstarten regio Zeeland, calculatie en aanbestedingen Nederland 1992 – 1995: Calculatie en voorbereiding recreatieprojecten Duitsland 1993 – 1996: Calculatie en voorbereiding projecten voormalig Oost-Duitsland 1992 – 1998: Voorbereiding en ontwerp Recreatieparken 1993 – 1996: Opstarten regio West-Nederland 1997 – 2006: Beheerder zandputten Duitsland 1996 – 2006: Voorbereiding en calculatie Speciale projecten, alle grote infraprojecten met D&C, E&C en DBFM contracten.

Hoofd Regiocalculatie Almere

Periode:1985 – 1990
Opdrachtgever:Dura-Vermeer Rayon Midden Nederland
Aanneemsom:N.v.t.

Voorbereiding en calculatie van grote projecten bij de start van Almere en Lelystad alsmede de autosnelweg A6.

Verkoop wegenbouwmateriaal in Nederland

Periode:1984 – 1985
Opdrachtgever:De Beijer, Kerkerdom
Aanneemsom:N.v.t.